Just another WordPress site

Điều hòa Mitsubishi Heavy HỆ ĐIỀU KHIỂN TRUNG TÂM

Điều khiển chạy/dừng cho 64 dàn lạnh có thể thực hiện được riêng biệt cho từng dàn hoặc cho tất cả các dàn. Với việc vận hành đơn giản cho bộ điều khiển trung tâm này.